fbpx

คุณสมบัติ : ELIDE FIRE® MINI BLUE เฝ้าดักดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์ หรือ เรือยนต์ รุ่น 400±10 กรัม

ราคา 2,000 บาท

ไม่รวมภาษี และค่าติดตั้ง และค่าขนส่ง
อายุการใช้งาน 2 ปี จากวันที่ติดตั้ง

คุณสมบัติของELIDE FIRE® MINI BLUE เฝ้าดักดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์ หรือ เรือยนต์

  1. เฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงเหนือฝากระโปรง หัวจ่ายน้ำมันและแผงวงจรไฟฟ้าในห้องเครื่องยนต์ หรือ เรือยนต์
  2. เฝ้าระวังและป้องกันเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิง
  3. ปกป้องเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
  4. ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
  5. มีอายุการใช้งาน 2 ปี

ติดตั้งELIDE FIRE® MINI BLUE เฝ้าดักดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์ หรือ เรือยนต์

ติดตั้งเหนือจุดเสี่ยงในห้องเครื่องยนต์ หรือ เรือยนต์
เช่น เหนือหัวจ่ายน้ำมันและจุดรวมไฟฟ้าที่มีสายไฟ 10-15 เซนติเมตร ถ้าติดใต้ฝากระโปรงได้จะเป็นการดี เมื่อเกิดไฟไหม้ในห้องเครื่องยนต์ ลูกบอลขนาดเล็กเฝ้าระวังดับไฟอัตโนมัติ

คำเตือน : ห้ามติดตั้งใกล้ท่อไอเสียในห้องเครื่องยนต์ จะทำให้ลูกบอลดับเพลิงเสียหาย

ข้อควรระวัง :

  1. ลูกบอลดับเพลิงได้ซีลป้องกันละอองน้ำไว้แล้ว ห้ามให้ลูกบอลสัมผัสน้ำโดยตรง
  2. อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ลูกบอลจะไม่ทำงานเอง จะทำงานเมื่อสัมผัสเปลวไฟเท่านั้น
  3. เมื่อลูกบอลทำงานแล้ว ให้ใช้น้ำทำความสะอาด และใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งทุกครั้ง เพื่อป้องกันสนิม