fbpx

คุณสมบัติ : ELIDE FIRE® MINI RED เฝ้าดักดับเพลิงอัตโนมัติในบ้าน อาคาร ตึกสูง 400±10 กรัม

ราคา 2,000 บาท

ไม่รวมภาษี และค่าติดตั้ง และค่าขนส่ง
อายุการใช้งาน 5 ปี จากวันที่ติดตั้ง

คุณสมบัติของELIDE FIRE® MINI RED เฝ้าดักดับเพลิงอัตโนมัติในบ้าน อาคาร 400±10 กรัม ตึกสูง

    1. ELIDE FIRE® MINI RED เฝ้าดักดับเพลิงอัตโนมัติสามารถติดตั้งได้ในอาคารหรือที่พักอาศัยทุกประเภท
    2. ควรติดตั้งELIDE FIRE® MINI RED เฝ้าดักดับเพลิงอัตโนมัติ เหนือบริเวณจุดเสี่ยงจะเกิดเพลิงไหม้ 10-15 เซนติเมตร เช่น บริเวณเหนือปลั๊กไฟ เบรคเกอร์วงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น
    3. เมื่อเปลวเพลิงสัมผัสกับลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็กเฝ้าระวังเพลิงจะส่งสัญญาณเสียงเตือน พร้อมกับเริ่มดับไฟ