fbpx

คุณสมบัติ : ลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็ก เฝ้าระวังเพลิงควบคุมดับไฟอัตโนมัติในบ้าน อาคาร ตึกสูง Mini ELIDE FIRE® extinguishing ball. รุ่น 400 ± 10 กรัม

ราคา 1,700 บาท

ไม่รวมภาษี และค่าติดตั้ง และค่าขนส่ง
อายุการใช้งาน 5 ปี จากวันที่ติดตั้ง

คุณสมบัติของลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็ก เฝ้าระวังเพลิงควบคุมดับไฟอัตโนมัติในบ้าน อาคาร ตึกสูง

    1. ลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็กเฝ้าระวังเพลิงสามารถติดตั้งได้ในอาคารหรือที่พักอาศัยทุกประเภท
    2. ควรติดตั้งลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็กเฝ้าระวังเพลิง เหนือบริเวณจุดเสี่ยงจะเกิดเพลิงไหม้ 10-30 เซนติเมตร เช่น บริเวณเหนือปลั๊กไฟ เบรคเกอร์วงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น
    3. เมื่อเปลวเพลิงสัมผัสกับลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็กเฝ้าระวังเพลิงจะส่งสัญญาณเสียงเตือน พร้อมกับเริ่มดับไฟ