fbpx

คุณสมบัติ : 1. ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 14000005 รุ่น 1.3 ± 0.2 กก.

ราคา 2,800 บาท

รวมภาษี และไม่รวมค่าติดตั้ง และค่าขนส่ง
อายุการใช้งาน 5 ปี จากวันที่ติดตั้ง

คุณสมบัติของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball

 1. เป็นอิสระต่อผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ทันที แม้ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาก่อน
 2. น้ำหนักเบาใช้งานง่าย จึงไม่เป็นอุปสรรค สำหรับเด็ก สตรี และคนชรา
 3. เฝ้าระวังควบคุมดับไฟอัตโนมัติ
 4. หยิบจับง่าย ไม่ต้องเข้าใกล้ความร้อน รูปทรงกลม สามารถโยน ทอย หรือกลิ้งเข้ากองเพลิง
 5. วัสดุ และ สารเครมีที่ใช้ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

การทำงานของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball เป็นอิสระต่อผู้ใช้เฝ้าควบคุมดับไฟอัตโนมัติ

 1. เฝ้าควบคุมและดับเพลิงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ติดตั้งลูกบอลดับเพลิงเหนือบริเวณจุดเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ 10-15 เซนติเมตร
 2. ทำงานอัตโนมัติ 3-5 วินาที เมื่อลูกบอลสัมผัสเปลวไฟ
 3. สารเคมีกระจายรอบทิศทาง 360 องศา เมื่อลูกบอลทำงานปกคลุมพื้นที่ 1.80 ลบ.ม.
 4. เสียงสัญญาณเตือนภัย 110-139 dB เมื่อลูกบอลสัมผัสเปลวไฟ จะทำงานพร้อมส่งสัญญาณและดับเพลิงในทันที

ความสามารถในการดับเพลิง ELIDE FIRE® ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ELB01 (6”)

 1. เฝ้าระวังและดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก เป็นต้น
 2. เฝ้าระวังเและป้องกันเพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ เช่น ก๊าซ ไขมัน และน้ำมันต่างๆ
 3. เฝ้าระวังและป้องกันเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ออกมาสำหรับการดับไฟเริ่มต้น ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม รถยนต์ รถบัส หรือโรงงานอุตสาหกรรม