fbpx

ผู้แทนจำหน่ายภาคเอกชน

ผู้แทนจำหน่ายภาคเอกชน

ปัญหาการเกิดอัคคีภัยและแนวทางป้องกัน

ปัญหาการเกิดไฟไหม้ สาเหตุหลักๆ มักเกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานเกินกำลังไฟฟ้า ซึ่งปริมาณของพลังงานไฟฟ้าและการแปลงกระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างกันไปตามขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วแต่ชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้ามีปัญหา เสื่อมชำรุด จึงเกิดปัญหา “ ไฟฟ้าลัดวงจร” อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน เช่น การชาร์ตโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่สำรอง เครื่องสำรองไฟ UPS แผงวงจรไฟฟ้า อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงควรตระหนักถึงการป้องกัน ไฟจากจุดเล็กๆ โดยการติดตั้งลูกบอลดับเพลิงเฝ้าควบคุมดับไฟอัตโนมัติ 24 ชม. ขนาดน้ำหนัก 400 กรัม ± 10 กรัม ง่ายต่อการใช้งาน ติดตั้งตามจุดเสี่ยงในบ้านของคุณเฝ้าระวังเพลิงไหม้ตลอด 24 ชั่วโมง และดับไฟอัตโนมัติ เมื่อลูกบอลสัมผัสเปลวไฟสามารถดับไฟได้ทันที ทำงานกระจายแตกตัว 360 องศา วัสดุและสารเคมีปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีอายุการใช้งาน 5 ปี ไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

ลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็ก เฝ้าระวังเพลิงควบคุมดับไฟ อัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์

ปัญหาการเกิดไฟไหม้จากรถยนต์และแนวทางป้องกัน

ปัจจุบันปัญหาอุบัติภัยจากการจราจรเพิ่มสูงขึ้นทั้งด้านปริมาณและความรุนแรง อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุการบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้สถิติการเกิดเหตุเพลิงไหม้ประจำปี 2560 เพลิงไหม้ยานพาหนะ จำนวน 230 ครั้ง เสียชีวิต 10,115 คน บาดเจ็บ 629,387 คน ( แหล่งข้อมูล : http://www.thairsc.com/)   สาเหตุหลักการเกิดอุบัติบนท้องถนนน คือ การเกิดไฟไหม้จากรถยนต์ สาเหตุอันดับหนึ่ง คือน้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว เนื่องจากมีจุดเผาไหม้ต่ำเพียงแค่อุณหภูมิสูงเกิน 72 องศาก็มีโอกาสติดไฟได้แล้ว หากไม่มีการป้องกันไฟไหม้ ในรถยนต์ความเสียหายจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากรู้จักป้องกันไฟไหม้ในรถยนต์ตั้งแต่ขั้นต้น โดยการติดตั้งลูกบอลดับเพลิงในห้องเครื่องยนต์ตามจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น การติดตั้งเหนือจุดเสี่ยงที่จ่ายพลังงานเชื้อเพลิง , การติดตั้งเหนือจุดเสี่ยงที่จ่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเป็น เชื้อเพลิงรั่วไหล หรือ แบตเตอรี่เสื่อม ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ในห้องเครื่องยนต์ จนเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ซึ่งลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็กเฝ้าระวังควบคุมดับไฟอัตโนมัติ ผ่านการทดสอบ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ จากหมายเลขปฏิบัติการเลข L60/06537.1

  • สามารถทนความร้อนที่ อุณหภูมิ 100 องศา
  • การเฝ้าระวังเพลิงจากการรั่วของแก๊ส
  • การเฝ้าระวังดับเพลิงในห้องเครื่องยนต์
  • การเฝ้าระวังดับเพลิงจากไฟฟ้าลัดวงจร

ซึ่งผู้แทนจำหน่ายภาคเอกชน สามารถที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ให้กับหน่วยงานภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ ,อู่ซ่อมรถ , ประกันภัย เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับรถของลูกค้า และยังช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ก่อเกิดความสูญเสียที่มีมูลค่ามหาศาล คนไทยจำนวนมากก็ยังขาดความตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุทางถนนต่อตนเองและสังคม ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หากช่วยกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัยบนท้องถนน ความสูญเสียก็จะลดลง โดยเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

แบบฟอร์มการติดต่อสมัครผู้แทนจำหน่าย