รายชื่อผู้แทนจำหน่ายฯ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® รุ่น 1.3 ± 0.2 กก.

Rs-service

ภาคกลาง

ผู้แทนภาคราชการ ภาคกลาง

1. กรุงเทพมหานคร (Freezone)
* กรุณาติดต่อเพื่อขอรับรายละเอียด

– – – – – – – – – –
2. จังหวัดนนทบุรี
3. จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท ซาย แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
– คุณพิพัฒน์ 086-3515831
– คุณวุฒินันท์ 084-0330291

– – – – – – – – – –
4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. จังหวัดสระบุรี
6. จังหวัดลพบุรี
7. จังหวัดนครสวรรค์

หจก.ธนกุลไฟร์บอล
– คุณปราณี 065-7826691
– คุณปฏิพัทธ์ 065-7879262
– คุณฐิติรัตน์ 094-6153935
– คุณกฤษณ์ 063-6478964
– คุณกิตติทัธ 098-5120499

– – – – – – – – – –
8. จังหวัดนครปฐม
9. จังหวัดสมุทรสาคร
10 .จังหวัดสุพรรณบุรี
11. จังหวัดปทุมธานี

บริษัท เวิร์ฟ ออฟ จอยน์ จำกัด
– คุณอรชุน 086-9000443
– Office 0-2107-8119
– คุณสุดใจ 086-9000433
– คุณนิภาพร 086-9744165
– คุณอนันต์ 090-793 6698
– คุณพิเชษฐ์ 099-1694289

– – – – – – – – – –
12. จังหวัดนครนายก

บริษัท เซฟตี้ ไฟร์บอล จำกัด
– คุณกฤษฎา 095-2731297
– คุณกฤษฎา 086-3181063

– – – – – – – – – –
13. จังหวัดกำแพงเพชร
14. จังหวัดชัยนาท
15. จังหวัดพิจิตร
16. จังหวัดพิษณุโลก
17. จังหวัดเพชรบูรณ์
18. จังหวัดสมุทรสงคราม
19. จังหวัดสิงห์บุรี
20. จังหวัดสุโขทัย
21. จังหวัดอ่างทอง
22. จังหวัดอุทัยธานี

บริษัท เอฟพีซี อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
– คุณเทิด 098-2561125

Rs-service

ภาคเหนือ

ผู้แทนภาคราชการ ประจำภาคเหนือ

1. จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดเชียงใหม่
3. จังหวัดน่าน
4. จังหวัดพะเยา
5. จังหวัดแพร่
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. จังหวัดลำปาง
8. จังหวัดลำพูน
9. จังหวัดอุตรดิตถ์

หจก.เอ.ที.พี ลำพูนเทรดดิ้ง
1. คุณธนศักดิ์ 081-815 5497
2. คุณศิระ 086-409 7948

Rs-service

ภาคใต้

ผู้แทนภาคราชการ ประจำภาคใต้

1. จังหวัดกระบี่ (ไม่มีผู้แทนฯ)
2. จังหวัดชุมพร (ไม่มีผู้แทนฯ)
3. จังหวัดตรัง (ไม่มีผู้แทนฯ)
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช (ไม่มีผู้แทนฯ)
5. จังหวัดปัตตานี (ไม่มีผู้แทนฯ)
6. จังหวัดภูเก็ต (ไม่มีผู้แทนฯ)
7. จังหวัดระนอง (ไม่มีผู้แทนฯ)
8. จังหวัดสงขลา (ไม่มีผู้แทนฯ)
9. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ไม่มีผู้แทนฯ)

– – – – – – – – –
10. จังหวัดสงขลา
11. จังหวัดพัทลุง
12. จังหวัดสตูล
13. จังหวัดยะลา
14. จังหวัดปัตตานี
15. จังหวัดนราธิวาส

ร้านสยามการไฟฟ้า
– คุณธวัลรัตน์ 081-4793335

Rs-service

ภาคตะวันตก

ผู้แทนภาคราชการ ประจำภาคตะวันตก

1. จังหวัดกาญจนบุรี (ไม่มีผู้แทนฯ)
2. จังหวัดตาก (ไม่มีผู้แทนฯ)
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ไม่มีผู้แทนฯ)
4. จังหวัดเพชรบุรี (ไม่มีผู้แทนฯ)
———–
5. จังหวัดราชบุรี

บริษัท เซฟเว่อร์ออล จำกัด
– คุณณัฐนันท์ 086-3615156

Rs-service

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แทนภาคราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดชัยภูมิ
4. จังหวัดนครพนม
5. จังหวัดนครราชสีมา
6. จังหวัดบึงกาฬ
7. จังหวัดบุรีรัมย์
8. จังหวัดมหาสารคาม
9. จังหวัดมุกดาหาร
10. จังหวัดยโสธร
11. จังหวัดร้อยเอ็ด
12.  จังหวัดเลย
13.  จังหวัดสกลนคร
14.  จังหวัดสุรินทร์
15.  จังหวัดศรีสะเกษ
16.  จังหวัดหนองคาย
17.  จังหวัดหนองบัวลำภู
18. จังหวัดอุดรธานี
19. จังหวัดอุบลราชธานี
20. จังหวัดอำนาจเจริญ

บริษัท ปริพัฒไลท์ จำกัด
1.คุณนพ 061-2962944
2. Office 02- 0516826
3. คุณเทิด 0982561125

Rs-service

ภาคตะวันออก

ผู้แทนภาคราชการ ประจำภาคตะวันออก

1. จังหวัดจันทบุรี
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดตราด
5. จังหวัดปราจีนบุรี
6. จังหวัดระยอง
7. จังหวัดสระแก้ว

หจก.นอร์ทเทิร์น กรุ๊ป (2013)
– คุณนราวุฒิ 061-9477935