fbpx

รายชื่อผู้แทนจำหน่ายฯ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® รุ่น 1.3 ± 0.2 กก.

Rs-service

ภาคกลาง

ผู้แทนภาคราชการ ภาคกลาง

1. กรุงเทพมหานคร (Freezone)
* กรุณาติดต่อเพื่อขอรับรายละเอียด

– – – – – – – – – –
2. จังหวัดนนทบุรี
3. จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท ซาย แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
– คุณพิพัฒน์ 086-3515831
– คุณวุฒินันท์ 084-0330291

– – – – – – – – – –
4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. จังหวัดสระบุรี
6. จังหวัดลพบุรี
7. จังหวัดนครสวรรค์
8. จังหวัดปทุมธานี

หจก.ธนกุลไฟร์บอล
– คุณปราณี 065-7826691
– คุณปฏิพัทธ์ 065-7879262
– คุณฐิติรัตน์ 094-6153935
– คุณกฤษณ์ 063-6478964
– คุณกิตติทัธ 098-5120499

– – – – – – – – – –
9. จังหวัดนครปฐม (ไม่มีผู้แทนฯ)
10. จังหวัดสุพรรณบุรี (ไม่มีผู้แทนฯ)

– – – – – – – – – –
11. จังหวัดสมุทรสาคร

– คุณนิภาพร 086-9744165

– – – – – – – – – –

12. จังหวัดนครนายก

บริษัท เซฟตี้ ไฟร์บอล จำกัด
– คุณกฤษฎา 095-2731297
– คุณกฤษฎา 086-3181063

– – – – – – – – – –
13. จังหวัดกำแพงเพชร
14. จังหวัดชัยนาท
15. จังหวัดพิจิตร
16. จังหวัดพิษณุโลก
17. จังหวัดเพชรบูรณ์
18. จังหวัดสมุทรสงคราม
19. จังหวัดสิงห์บุรี
20. จังหวัดสุโขทัย
21. จังหวัดอ่างทอง
22. จังหวัดอุทัยธานี

บริษัท เอฟพีซี อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
– คุณเทิด 098-2561125

Rs-service

ภาคเหนือ

ผู้แทนภาคราชการ ประจำภาคเหนือ

1. จังหวัดเชียงราย (ไม่มีผู้แทนฯ)
2. จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีผู้แทนฯ)
3. จังหวัดน่าน (ไม่มีผู้แทนฯ)
4. จังหวัดพะเยา (ไม่มีผู้แทนฯ)
5. จังหวัดแพร่ (ไม่มีผู้แทนฯ)
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ไม่มีผู้แทนฯ)
7. จังหวัดลำปาง (ไม่มีผู้แทนฯ)
8. จังหวัดลำพูน (ไม่มีผู้แทนฯ)
9. จังหวัดอุตรดิตถ์ (ไม่มีผู้แทนฯ)

Rs-service

ภาคใต้

ผู้แทนภาคราชการ ประจำภาคใต้

1. จังหวัดกระบี่ (ไม่มีผู้แทนฯ)
2. จังหวัดชุมพร (ไม่มีผู้แทนฯ)
3. จังหวัดตรัง (ไม่มีผู้แทนฯ)
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช (ไม่มีผู้แทนฯ)
5. จังหวัดปัตตานี (ไม่มีผู้แทนฯ)
6. จังหวัดภูเก็ต (ไม่มีผู้แทนฯ)
7. จังหวัดระนอง (ไม่มีผู้แทนฯ)
8. จังหวัดสงขลา (ไม่มีผู้แทนฯ)
9. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ไม่มีผู้แทนฯ)
10. จังหวัดสงขลา (ไม่มีผู้แทนฯ)
11. จังหวัดพัทลุง(ไม่มีผู้แทนฯ)
12. จังหวัดสตูล(ไม่มีผู้แทนฯ)
13. จังหวัดยะลา(ไม่มีผู้แทนฯ)
14. จังหวัดปัตตานี(ไม่มีผู้แทนฯ)
15. จังหวัดนราธิวาส(ไม่มีผู้แทนฯ)

Rs-service

ภาคตะวันตก

ผู้แทนภาคราชการ ประจำภาคตะวันตก

1. จังหวัดกาญจนบุรี (ไม่มีผู้แทนฯ)
2. จังหวัดตาก (ไม่มีผู้แทนฯ)
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ไม่มีผู้แทนฯ)
4. จังหวัดเพชรบุรี (ไม่มีผู้แทนฯ)
———–
5. จังหวัดราชบุรี

บริษัท เซฟเว่อร์ออล จำกัด
– คุณณัฐนันท์ 086-3615156

Rs-service

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แทนภาคราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. จังหวัดกาฬสินธุ์(ไม่มีผู้แทนฯ)
2. จังหวัดขอนแก่น (ไม่มีผู้แทนฯ)
3. จังหวัดชัยภูมิ (ไม่มีผู้แทนฯ)
4. จังหวัดนครพนม (ไม่มีผู้แทนฯ)
5. จังหวัดนครราชสีมา (ไม่มีผู้แทนฯ)
6. จังหวัดบึงกาฬ (ไม่มีผู้แทนฯ)
7. จังหวัดบุรีรัมย์ (ไม่มีผู้แทนฯ)
8. จังหวัดมหาสารคาม (ไม่มีผู้แทนฯ)
9. จังหวัดมุกดาหาร (ไม่มีผู้แทนฯ)
10. จังหวัดยโสธร (ไม่มีผู้แทนฯ)
11. จังหวัดร้อยเอ็ด (ไม่มีผู้แทนฯ)
12.  จังหวัดเลย (ไม่มีผู้แทนฯ)
13.  จังหวัดสกลนคร (ไม่มีผู้แทนฯ)
14.  จังหวัดสุรินทร์ (ไม่มีผู้แทนฯ)
15.  จังหวัดศรีสะเกษ (ไม่มีผู้แทนฯ)
16.  จังหวัดหนองคาย (ไม่มีผู้แทนฯ)
17.  จังหวัดหนองบัวลำภู (ไม่มีผู้แทนฯ)
18. จังหวัดอุดรธานี (ไม่มีผู้แทนฯ)
19. จังหวัดอุบลราชธานี (ไม่มีผู้แทนฯ)
20. จังหวัดอำนาจเจริญ (ไม่มีผู้แทนฯ)

Rs-service

ภาคตะวันออก

ผู้แทนภาคราชการ ประจำภาคตะวันออก

1. จังหวัดจันทบุรี
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดตราด
5. จังหวัดปราจีนบุรี
6. จังหวัดระยอง
7. จังหวัดสระแก้ว

หจก.นอร์ทเทิร์น กรุ๊ป (2013)
– คุณนราวุฒิ  098-8294091 , 061-9477935