fbpx

รายชื่อผู้แทนจำหน่ายฯ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® เฝ้าระวังควบคุมดับไฟอัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์

Rs-service

ภาคกลาง

ผู้แทนภาคเอกชน  ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร
・ เขตประเวศ
บริษัท ไฟร์โฟกัสเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
– คุณธัญญพร 063-2870018
– ฝ่ายขาย 02-087-0577กัด

・ เขตภาษีเจริญ
บริษัท ซายแอนด์เทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด
– คุณพิพัฒน์ 086-3515831
– คุณวิ 086-3770248

・ เขตดอนเมือง
บริษัท เอ.ซี. ซับพลายเออร์ เซนเตอร์ จากัด
– คุณจงชญา 081-5312345

・ เขตหนองจอก
บริษัท เซฟเว่อร์ออล จากัด
– คุณณัฐนันท์ 086-3615156

・ เขตบางขุนเทียน
คุณเอมปภาภัทร์ ทัพพ์ธันยารุจ
– คุณเปิ้ล 082-553-3555

– – – – – – – – –
2. จังหวัดนนทบุรี
3. จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท ซาย แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
– คุณพิพัฒน์ 086-3515831
– คุณวุฒินันท์ 084-0330291

– – – – – – – – – –
4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. จังหวัดสระบุรี
6. จังหวัดลพบุรี
7. จังหวัดนครสวรรค์
8. จังหวัดปทุมธานี

หจก.ธนกุลไฟร์บอล
– คุณปราณี 065-7826691
– คุณปฏิพัทธ์ 065-7879262
– คุณฐิติรัตน์ 094-6153935
– คุณกฤษณ์ 063-6478964
– คุณกิตติทัธ 098-5120499

– – – – – – – – – –
9. จังหวัดนครปฐม(ไม่มีผู้แทนฯ)
10 .จังหวัดสุพรรณบุรี(ไม่มีผู้แทนฯ)
– – – – – – – – – –
11. จังหวัดปทุมธานี

– คุณนิภาพร 086-9744165

– – – – – – – – – –
12. จังหวัดนครนายก

บริษัท เซฟตี้ ไฟร์บอล จำกัด
– คุณกฤษฎา 095-2731297
– คุณกฤษฎา 086-3181063

– – – – – – – – – –
13. จังหวัดกำแพงเพชร (ไม่มีผู้แทนฯ)
14. จังหวัดชัยนาท (ไม่มีผู้แทนฯ)
15. จังหวัดพิจิตร (ไม่มีผู้แทนฯ)
16. จังหวัดพิษณุโลก (ไม่มีผู้แทนฯ)
17. จังหวัดเพชรบูรณ์ (ไม่มีผู้แทนฯ)
18. จังหวัดสมุทรสงคราม (ไม่มีผู้แทนฯ)
19. จังหวัดสิงห์บุรี (ไม่มีผู้แทนฯ)
20. จังหวัดสุโขทัย (ไม่มีผู้แทนฯ)
21. จังหวัดอ่างทอง (ไม่มีผู้แทนฯ)
22. จังหวัดอุทัยธานี (ไม่มีผู้แทนฯ)

Rs-service

ภาคเหนือ

ผู้แทนภาคเอกชน ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย (ไม่มีผู้แทนฯ)
2.จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีผู้แทนฯ)
3.จังหวัดน่าน (ไม่มีผู้แทนฯ)
4.จังหวัดพะเยา (ไม่มีผู้แทนฯ)
5.จังหวัดแพร่ (ไม่มีผู้แทนฯ)
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ไม่มีผู้แทนฯ)
7.จังหวัดลำปาง (ไม่มีผู้แทนฯ)
8.จังหวัดลำพูน (ไม่มีผู้แทนฯ)
9.จังหวัดอุตรดิตถ์ (ไม่มีผู้แทนฯ)

Rs-service

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แทนภาคเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. จังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่มีผู้แทนฯ)
2. จังหวัดขอนแก่น (ไม่มีผู้แทนฯ)
3. จังหวัดชัยภูมิ (ไม่มีผู้แทนฯ)
4. จังหวัดนครพนม (ไม่มีผู้แทนฯ)
5. จังหวัดนครราชสีมา (ไม่มีผู้แทนฯ)
6. จังหวัดบึงกาฬ (ไม่มีผู้แทนฯ)
7. จังหวัดบุรีรัมย์ (ไม่มีผู้แทนฯ)
8. จังหวัดมหาสารคาม (ไม่มีผู้แทนฯ)
9. จังหวัดมุกดาหาร (ไม่มีผู้แทนฯ)
10. จังหวัดยโสธร (ไม่มีผู้แทนฯ)
11. จังหวัดร้อยเอ็ด (ไม่มีผู้แทนฯ)
12. จังหวัดเลย (ไม่มีผู้แทนฯ)
13. จังหวัดสกลนคร (ไม่มีผู้แทนฯ)
14. จังหวัดศรีสะเกษ (ไม่มีผู้แทนฯ)
15. จังหวัดหนองคาย (ไม่มีผู้แทนฯ)
16. จังหวัดหนองบัวลำภู (ไม่มีผู้แทนฯ)
17.จังหวัดอุดรธานี (ไม่มีผู้แทนฯ)
18. จังหวัดอุบลราชธานี (ไม่มีผู้แทนฯ)
19. จังหวัดอำนาจเจริญ (ไม่มีผู้แทนฯ)
20. จังหวัดสุรินทร์(ไม่มีผู้แทนฯ)

Rs-service

ภาคตะวันออก

ผู้แทนภาคเอกชน ภาคตะวันออก

1.  จังหวัดจันทบุรี
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดตราด
5. จังหวัดปราจีนบุรี
6. จังหวัดระยอง
7. จังหวัดสระแก้ว

บริษัท เซฟตี้ ไฟร์บอล จำกัด
– คุณกฤษฎา 095-2731297
– คุณกฤษฎา 086-3181063

Rs-service

ภาคตะวันตก

ผู้แทนภาคเอกชน ภาคตะวันตก

1. จังหวัดกาญจนบุรี (ไม่มีผู้แทนฯ)
2. จังหวัดตาก (ไม่มีผู้แทนฯ)
3. จังหวัดราชบุรี (ไม่มีผู้แทนฯ)

– – – – – – – –
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5. จังหวัดเพชรบุรี

คุณไพฑรูย์ อินทศิลา
– คุณไพฑูรย์ 081-6761299

Rs-service

ภาคใต้

ผู้แทนภาคเอกชน ภาคใต้

1.  จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดชุมพร
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. จังหวัดนราธิวาส
6. จังหวัดปัตตานี
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดพัทลุง
9. จังหวัดภูเก็ต
10. จังหวัดระนอง
11. จังหวัดสตูล
12. จังหวัดสงขลา
13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14. จังหวัดยะลา

คุณไพฑรูย์ อินทศิลา
– คุณไพฑูรย์ 081-6761299