fbpx
  • elidefire
  • มกราคม 11, 2562
  • Business

[ELP News] บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด (ELIDE FIRE®) ได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนและหน่วยงาน อ.บางละมุง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัท บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด ได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนชุมชนเขาไม้แก้ว และ สำนักงานว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นสนับสนุนนักเรียนในชุมชน การเสริมสร้างความสามัคคี และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน อันนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
#ลูกบอลดับเพลิง #ELIDEFIRE #ExtinguishingBall