fbpx
  • elidefire
  • ธันวาคม 17, 2561
  • Business

“ อิไลด์ไฟร์ ทำ” คุณภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด  นักประดิษฐ์ 5 รางวัลเหรียญทองอัจฉริยะโลก “ ได้จัดงานสัมมนาย่อย ให้กับผู้แทนจำหน่ายลูกบอลดับเพลิง ภาคกลาง 10 จังหวัด ของ บริษัท พาวเวอร์ คอนเน็คชั่น ดี จํากัด ผู้แทนจำหน่ายในประเทศ” ณ โรงแรม อีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ ของวันที่ 17 ธันวาคม 2561

โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 100 คน บรรยายกาศในสัมมนาเป็นกันเองอย่างสนุกสนานและอบอุ่น ในช่วงเช้าผู้เข้าสัมมนาได้รับฟังบรรยายและความรู้เกี่ยวกับสินค้าจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ นักวิชาการด้านความปลอดภัย และ ในช่วงบ่ายผู้เข้าสัมมนาตื้นเต้นไปกับการรับชมการสาธิตทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของลูกบอลดับเพลิง ในช่วงท้ายของงาน ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน จะได้รับเกียรติบัตร ผ่านการฝึกอบรมลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

 

บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด ผู้ผลิตลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®
📞 ฝ่ายบริการลูกค้า (+668) 0651-5298 , (+669) 5515 9046
👉 เว็บไซต์ https://www.elidefire.co.th
#ลูกบอลดับเพลิง #ELIDE FIRE #ELIDEFIREextinguishing ball