fbpx

Elide Fire Ball อุปกรณ์ดับเพลิงคุณภาพส่งออกกว่า 94 ประเทศทั่วโลก

  • มีอายุสินค้ายาวนาน ไม่เสียค่าบำรุงรักษา
  • ผลตอนแทนสูงกว่า 50%
  • ติดตั้งง่ายทั้งในรถยนต์และอาคารสำนักงาน
  • สามารถทนความร้อนที่ อุณหภูมิ 100 องศา

สมัครเป็นคู่ค้ากับ Elide Fire Ball ตอนนี้

ผู้แทนจำหน่ายภาคเอกชน

ผู้แทนจำหน่ายภาคเอกชน

ปัญหาการเกิดอัคคีภัยและแนวทางป้องกัน

ปัญหาการเกิดไฟไหม้ สาเหตุหลักๆ มักเกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานเกินกำลังไฟฟ้า เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้ามีปัญหา เสื่อมชำรุด จึงเกิดปัญหา “ ไฟฟ้าลัดวงจร” อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน เช่น การชาร์ตโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่สำรอง เครื่องสำรองไฟ UPS แผงวงจรไฟฟ้า อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงควรตระหนักถึงการป้องกัน ไฟจากจุดเล็กๆ โดยการติดตั้งลูกบอลดับเพลิงเฝ้าควบคุมดับไฟอัตโนมัติ 24 ชม. ขนาดน้ำหนัก 400 กรัม ง่ายต่อการใช้งาน ติดตั้งตามจุดเสี่ยงในบ้านของคุณเฝ้าระวังเพลิงไหม้ตลอด 24 ชั่วโมง และดับไฟอัตโนมัติ เมื่อลูกบอลสัมผัสเปลวไฟสามารถดับไฟได้ทันที ทำงานกระจายแตกตัว 360 องศา วัสดุและสารเคมีปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีอายุการใช้งาน 5 ปี ไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

ลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็ก เฝ้าระวังเพลิงควบคุมดับไฟ อัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์

ปัญหาการเกิดไฟไหม้จากรถยนต์และแนวทางป้องกัน

สาเหตุหลักการเกิดอุบัติบนท้องถนนน คือ การเกิดไฟไหม้จากรถยนต์ สาเหตุอันดับหนึ่ง คือน้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว เนื่องจากมีจุดเผาไหม้ต่ำเพียงแค่อุณหภูมิสูงเกิน 72 องศาก็มีโอกาสติดไฟได้แล้ว หากไม่มีการป้องกันไฟไหม้ ในรถยนต์ความเสียหายจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็กเฝ้าระวังควบคุมดับไฟอัตโนมัติ ผ่านการทดสอบ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ จากหมายเลขปฏิบัติการเลข L60/06537.1

  • สามารถทนความร้อนที่ อุณหภูมิ 100 องศา
  • การเฝ้าระวังเพลิงจากการรั่วของแก๊ส
  • การเฝ้าระวังดับเพลิงในห้องเครื่องยนต์
  • การเฝ้าระวังดับเพลิงจากไฟฟ้าลัดวงจร

ซึ่งผู้แทนจำหน่ายภาคเอกชน สามารถที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ให้กับหน่วยงานภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ ,อู่ซ่อมรถ , ประกันภัย เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับรถของลูกค้า และยังช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ก่อเกิดความสูญเสียที่มีมูลค่ามหาศาล คนไทยจำนวนมากก็ยังขาดความตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุทางถนนต่อตนเองและสังคม ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หากช่วยกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัยบนท้องถนน ความสูญเสียก็จะลดลง โดยเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย