เมื่อเร็วๆ นี้ โลกโซเชียลได้มีการจัดอันดับ ให้ลูกบอลฝีมือการประดิษฐ์ของคนไทย นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ Elide Fire “ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อันดับ 1 ของจำนวนสินค้าทั่วโลก 100 ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมสำหรับครึ่งปีแรก 2016 “Top 100 awesome products for first half 2016 และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 7 สิ่งระดับสุดยอดบนเวทีโลกอีกด้วย http://youtu.be/zLtjiO7q9jQ โดยให้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมที่สามารถดับเพลิงได้ทันที อย่างมหัศจรรย์เพียงแค่โยนลูกบอล Elide Fire ไปที่เพลิงขณะลุกอยู่ลูกบอลก็จะแตกออกและดับไฟได้ทันที